PRO ŠKOLY ZDARMA
 
Barvami světa malujeme s dětmi cestu k toleranci a poznání

ÚVOD

Pořad „Barvy světa“ je interaktivní multikulturní vzdělávací program pro děti, jehož součástí je audiovizuální projekce (35 min). Autorem projekce je cestovatel Ing. Martin Mykiska (více v záložce „O autorovi“). Druhou částí programu je tematický workshop, připravený pedagogy a lektory DDM Praha 3 – Ulita. Celý program trvá 2 vyučovací hodiny (2x 45 minut) a je určen především žákům 1. stupně ZŠ (přednostně 3.– 5. ročníků). Je koncipován pro 2 třídy současně.
Program je pro školy zcela ZDARMA.
Více informací a rezervace termínu na telefonním čísle 608 842 009
nebo emailu: barvysveta@ulita.cz
 
 

CÍL POŘADU

Cílem pořadu je seznámit žáky s rozmanitostí lidských kultur a životem dětí v odlišných podmínkách. Žáci se díky projekci dozví, jak žijí děti v jiných koutech světa, vyzkouší si řadu situací, které může přinést život v jiné zemi, zamyslí se, jak moc jsou děti v jiných zemích stejné a jak moc rozdílné…. Program má za úkol rozvíjet průřezová témata multikulturní výchovy a odpovídá RVP v oblasti mezipředmětových vztahů (s přesahem do vlastivědy, poskytuje podněty pro výtvarnou výchovu, pracovní činnosti aj.)
 

TECHNICKÉ POŽADAVKY

V případě potřeby disponujeme vlastním technickým vybavením (výkonným projektorem využitelným pro velké místnosti - např. tělocvičny, plátnem 2x2 m, ozvučením). Spolupráci vyžadujeme pouze ohledně uspořádání sezení pro daný počet dětí (cca 50 na jednu prezentaci)
 
 
 

O AUTOROVI

Martin Mykiska je český cestovatel a spisovatel. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, v letech 1991 až 1992 strávil rok v Antarktidě na pustém ostrově, následně odjel do Jižní Ameriky a procestoval řadu jihoamerických zemí (Argentinu, Chile, Bolívii, Peru, Brazílii, Kolumbii a Venezuelu). Tato cesta trvala pět měsíců, které byly námětem pro jeho knihu „Pěšky, stopem, lodí Jižní Amerikou“ . Později se do Jižní Ameriky opakovaně vracel (další dva cestopisy), ale cestoval také po Severní Americe a Asii (Afghánistán, Pákistán, atd). Roku 2003 strávil pět měsíců se svou manželkou a dětmi v Ladaku (severni Indie), kde jako dobrovolník vyučoval angličtinu. Následujícího roku se sem vrátil, aby přešel po zamrzlé řece z Ladaku do Zanskaru. Tato extrémní cesta v mrazech až mínus čtyřicet stupňů Celsia je dlouhá přibližně 100 kilometrů (viz kniha „Po zamrzlé řece do nitra Himálaje“). Rovněž mnoho let přispívá do cestovatelského televizního pořadu Objektiv, pořádá besedy pro veřejnost i školy a nyní dělá například průvodce pro CK.
 
 
copyright © Ulita; grafický design Sandstudios